fb fb

Ekorezidence v Braníku je bezohlednost. Stojíme za místními

Nesouhlasíme se záměrem výstavby souboru pěti bytových domů s bezmála třemi sty bytovými jednotkami v branickém ohybu Jižní spojky. Společnosti Ekospol chce zastavit tuto lokalitu bez ohledu na její obyvatele. S kolegy z ODS ve vedení města stojíme za zájmy stávajících rezidentů a pro plánovanou výstavbu budeme požadovat zamítnutí o vydání povolení ke stavbě.

Developerský projekt "Ekorezidence Braník" má stát na pozemcích mezi Subterrou, potokem a Jižní spojkou. Výstavba, která počítá s 289 bytovými jednotkami pro nové residenty, plánuje pouze 173 parkovacích stání. Tedy skoro 40 procent bytů bude bez nároku na vlastní parkování. Bytové domy budou v konečné fázi také napojeny na stávající ulici Bezová, která je pro takto intenzivní dopravní nápor zcela nevhodná.

"Záměr stavby není v souladu s požadavkem stavebního zákona na dosažení udržitelného rozvoje území. Nevyhovující je prostorové uspořádání jednotlivých budov, které půdorysem ani orientací nenavazují na stávající zástavbu v této části Braníka. Společnost Ekospol také otevřeně nerespektuje kompoziční osy a průhledy z Branického náměstí," přiblížil pouze část námitek Patrik Opa (ODS), radní pro územní rozvoj a výstavbu.

I místní obyvatelé či zástupci občanského sdružení Náš Braník poukazují na zátěž, kterou tato výstavba pro jejich čtvrť bude znamenat. Dopravní a parkovací kolaps, ekologická zátěž pro školku a okolní hřiště, nulová návaznost na oblast kolem potoka a na veřejně prostupný plánovaný objekt Obytného souboru Braník, to jsou jen některé příklady. 

"Společnost Ekospol nás postavila před hotovou věc. Vůbec se s námi nechtěli o záměru včas bavit. Nezajímali je naše názory či námitky. Stejně neadekvátně se ale zachovali i k místním, kterých se výstavba negativně dotkne po mnoha stránkách. Takto nejsme ani my, ani naši občané, zvyklí o společné budoucnosti jednat," zdůraznil Opa.

Zástupci ODS a vedení městské části Praha 4 nyní z výše zmíněných důvodu po stavebním úřadu požadují zamítnutí žádosti společnosti Ekospol o vydání povolení na stavbu.