fb fb

Nájemníci bytů ve správě Praha 4 se nemusí bát sankcí za zpožděné platby

V Radě Prahy 4 podpořili zastupitelé za ODS, aby od začátku března městská část nevymáhala sankce za pozdní zaplacení nájmu v bytech, které jsou ve správě Čtyřky. Snaží se tak pomoci lidem, kteří se dostali po vyhlášení nouzového stavu do obtížné finanční situace.

„Opatření platí od březnového nájmu do ukončení nouzového stavu,“ vysvětlil Zdeněk Kovářík (ODS), 1. místostarosta Prahy 4. „Již v minulém týdnu jsme schválili odklad platby nájemného za nebytové prostory a pozemky, které nyní nemohou nájemci užívat k účelům, pro které si je pronajali,“ dodal.