fb fb

Podobu nového školního areálu ve Znojemské si pohlídáme

Dlouhodobě a průběžně kontrolujeme dění na pozemku ve Znojemské ulici. Hlavní město tu chystá výstavbu nového areálu umělecké školy, do které se přestěhuje státní taneční konzervatoř Duncan Centre sídlící doposud v objektu Městské části Praha 4 v Branické ulici a Základní umělecká škola (ZUŠ) z ulice Lounských.

„Studie proveditelnosti, která má posoudit vhodnost návrhu, jeho limity a možnosti na základě požadavků Duncenu a základní umělecké školy, zpracovává na objednávku hlavního města firma Bomart,“ uvedl Patrik Opa (ODS), radní pro územní rozvoj Prahy 4.

Studie, která zatím nemá finální podobu, uvažuje o nové umělecké škole s atriovým uspořádáním, kdy jednotlivé budovy budou mít, mimo jiné, taneční sály, multifunkční sál, knihovnu, jídelnu, učebny, divadelní šatnu, kostymérnu a další. „Objekty v návrhu tvoří po obvodu pozemku ucelený blok pěti budov, z nichž jedna je třípatrová, dvě dvoupatrové a dvě jednopatrové,“ upozornil Patrik Opa. Uvnitř areálu počítá studie s vnitřní zahradou, kde by probíhala různá představení, sochařské aktivity, výuka malby a podobně. Zachována má být podstatná část zdravé vzrostlé zeleně a přibýt má i nová. Ta se má objevit i na zhruba třetině střešní plochy nových budov.

 „Nyní je zpracovaná pouze studie a jedná se o návrh, který neprošel žádným schvalovacím řízením. Přesto kroky hlavního města hlídáme a s projektanty komunikujeme. Jakmile obdržíme oficiální cestou projekt k připomínkování, sejdeme se s obyvateli z okolí uvažovaného nového školního areálu, a to za účasti architektů. Veřejnost požádáme o připomínky. Teprve poté proběhne oficiální projednání návrhu v komisi rozvoje Prahy 4 a Radě městské části,“ zdůraznil radní Patrik Opa.

„Umělecké školy májí svá specifika a potřeby, které se mají na daný pozemek vejít. Přesto požadujeme po hlavním městě zachování vzrostlých stromů v co největší míře. Nové budovy pak musí být energeticky nenáročné a nemělo by se zapomenout ani na efektivní využití dešťové vody. Provoz v nových školních budovách pak nesmí rušit okolní obyvatele. Musí tedy být dostatečně hlukově izolované,“ řekla Lucie Michková (ODS), zastupitelka Městské části Praha 4.

Ve Znojemské ulici nyní probíhá demolice zchátralého objektu bývalých jeslí. Ten bohužel sloužil řadu let jako místo setkávání lidí bez domova a drogově závislých, kteří svým chováním často narušovali životní komfort obyvatel z okolí. „Pozitivní je, že podle odhadů se v roce 2023 vrátí do místa opět děti,“ dodala Lucie Michková.