fb fb

Požádali jsme hygieniky o zásah v ulici Nad Ondřejovem

Prosadili jsme, aby Městská část Praha 4 požádala Hygienickou stanici hlavního města Prahy o provedení protiepidemických opatření u osob neoprávněně užívajících problematický objekt bývalé mateřské školy v ulici Nad Ondřejovem. Do nezabezpečené a chátrající budovy se již delší dobu stahují lidé bez domova a osoby závislé na omamných a psychotropních látkách.

„Tito lidé, ve většině případů nerespektují nařízení vydaná v souvislosti s pandemií koronaviru, nedodržují základní hygienická pravidla, pohybují se i mimo areál bývalé mateřské školy, a to především v okolí stanice metra Budějovická,“ uvedla Lucie Michková (ODS), předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva Městské části Praha 4. „V konečném důsledku tak mohou ohrozit zdraví obyvatel Čtyřky,“ dodala.

Na devastaci, znečišťování a výrazné snížení komfortu bydlení v okolí bývalé mateřské školy si stěžují i místní obyvatelé. Upozorňují například na to, že v blízkosti se nachází Základní a mateřská škola Kavčí hory i Střední odborná škola Praha 4. Jde tedy také o oblast se značnou frekvencí pohybu dětí a mládeže.

MČ Praha 4 se snaží situaci řešit v rámci svých možností a kompetencí. „Chceme samozřejmě, aby se tato nepříznivá situace co nejdříve vyřešila,“ zdůraznila Lucie Michková. I v této náročné době tu například nadále probíhají četné kontroly ze strany policistů a městských strážníků.

Jádro problému ale spočívá v komplikovaných vlastnických vztazích k pozemku i budově. Objekt vlastní jiná soukromá společnost než pozemek, na kterém stojí. Majitele objektu již radnice vyzvala, aby budovu zabezpečil proti vniknutí cizích osob. Vzhledem k probíhajícímu soudnímu řízení o vlastnictví budovy a pozemků je situace ale velmi složitá. „Proto také nyní míří žádost radnice směrem k hygienikům o provedení protiepidemických opatření, a tedy i kontroly lidí, kteří se neoprávněně zdržují v areálu bývalé mateřské školy. „Cílem je především zajištění zdraví obyvatel, kteří nařízená preventivní opatření dodržují,“ uvedla Lucie Michková.