fb fb

Praha 4 chce na Budějovické nové byty i prostor pro setkávání

Hlavní město se po letech váhání snaží zlepšit prostor kolem stanice metra C Budějovická a odstranit alespoň největší závady. Zatím se metropole dohodla s vlastníky na opravách a rekonstrukci teras a podchodů, které jsou z části v havarijním stavu. Dopravní podnik chystá rekonstrukci stanice metra. Svou představu o budoucí podobě této lokality má i Praha 4.

„Velmi vítáme snahu hlavního města řešit ve spolupráci s městskou částí Praha 4 a s vlastníky majetků v tomto území jeho budoucnost,“ uvedl první místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS). „V naší představě při řešení této budoucnosti je potřeba doplnit dosavadní administrativní, obchodní a dopravní funkci lokality o bydlení - nejlépe kvalitního nájemního bydlení, kulturní funkci a funkci shromažďovací, čili vytvořit zde kvalitní veřejný prostor náměstí, včetně zeleně a prostupů do všech navazujících území,“ dodal.

Prostor kolem stanice metra C Budějovická má potenciál být velice kvalitním městským centrem – součástí širšího celoměstského centra. Dnešní stav tohoto území mezi komunikacemi Olbrachtova, Budějovická, Antala Staška a Poláčkova je pozůstatkem nekoncepční a v podstatě nahodilé výstavby, kdy jednotlivé stavby nebyly komponovány do navzájem srozumitelně propojeného celku. 

„Věříme, že společná aktivita, pro kterou hlavní město vytvořilo komisi, přinese tomuto cennému území naději na skvělou budoucnost,“ řekl Zdeněk Kovářík.