fb fb

„Přispíváme městu na opravu některých chodníků. Jinak bychom se zlepšení jejich stavu nedočkali,“ říká místostarosta Prahy 4 Zdeněk Kovařík.

PRAHA 4 Již více než osm kilometrů opravených chodníků má na kontě „chodníkový program“ Prahy 4. Radnice projekt zahájila v roce 2015 v reakci na jejich špatný stav. Od té doby opravila několik chodníků v zeleni, které spravuje, a vyvíjí tlak na hlavní město, aby své chodníky na území Prahy 4 nezanedbávalo. Ročně na opravy chodníků vyčlení městská část kolem 10 milionů korun, vlastní přitom pouhá tři procenta cest pro pěší.

„Lidé samozřejmě se stížnostmi chodí na radnici Prahy 4. Dobře nastartovaný chodníkový program začíná přinášet zlepšení, ale samozřejmě mnoho rozbitých míst i zcela chybějících chodníků je před námi,“ říká Zdeněk Kovařík, místostarosta Prahy 4 za ODS, a připomíná: „Nové základy i povrch získaly například některé vytížené chodníky na sídlišti Spořilov, především dlouhá cesta Choceradskou ulicí. Podařilo se nám docílit, aby Technická správa komunikací udělala velmi kvalitní povrch jedné strany kilometrového chodníku v Sedlčanské či několik úseků v horní části Braníka a Podolí.“

Chodníků ve správě hlavního města je v Praze 4 drtivá většina. Jednání s Technickou správou komunikací (TSK) byla složitější a trvala přes rok. „Městská část byla ochotna, přestože to není její majetek a povinnost, přispět na opravy chodníků ve správě hlavního města. Podařilo se nám najít s TSK společnou řeč a systém spolupráce. Během roku 2016 vznikl postupně seznam nejpoškozenějších a zároveň nejvytíženějších úseků a určili jsme, kde a s čím může Praha 4 hlavnímu městu pomoci, aby se opravy urychlily,“ vysvětluje Zdeněk Kovařík s tím, že spolupráce s aktivní městskou částí umožnila TSK v rámci schvalování městského rozpočtu získat více peněz. V první fázi se radnice Prahy 4 společně s TSK snaží, aby byl opraven chodník podél alespoň jedné strany komunikace. Zároveň je nutné brát zřetel na plánované investice do rekonstrukcí sítí. Tam, kde jsou plánované do tří až pěti let, by bylo nyní zbytečné chodníky opravovat.

Praha 4 opravila také cesty pro pěší kolem školy Na Planině a v ulici Točité a vybudovala jejich nové chodníkové propojení. V této oblasti se připravují další úpravy. „Stále před námi stojí úkol vyměnit rozbité dlaždice v Matěchově ulici. TSK chce kvalitní asfalt, ale zatím se mi nepodařilo dohodnout to v rámci rady městské části. Někteří kolegové nemají asfalt rádi a nemyslí tolik na dámy s podpatky ani na kočárky a invalidy. Jednání ale pokračují,“ konstatoval Zdeněk Kovařík. Hotové jsou chodníky v Krčském sídlišti, v ulicích Sládkovičova, Hurbanova, Ružinovské, Kukučínově, Tajovského a Moysesově, a to vždy alespoň po jedné straně. „Už po novém povrchu se dostanou lidé i ze sídliště Novodvorská k obchodům a v ulici Jílovské a Němčické. Začínáme opravu v ulici Pujmanové a v části ulice Hvězdovy, která je v katastrofálním stavu. S TSK máme hotovo v Sedlčanské a v Bítovské,“ vypočítává místostarosta.

Z větších investičních akcí začne letos na podzim žádané dobudování chodníku v ulici Sulické a rekonstrukce v Bezové u mateřské školky. Stavební firma v nejbližší době nastoupí také na dnes obtížně průchodnou cestu na Podolské uprostřed zeleně. Radnice se snaží urychlit i drobné opravy, jakou byla nebezpečná situace na chodníku ve Vavřenově. „Připravujeme spolu s TSK i další opravy a rekonstrukce do kterých se pustíme okamžitě, jakmile to finanční prostředky Prahy 4 dovolí,“ doplnil Zdeněk Kovařík.

Přispíváme městu na opravu některých chodníků. Jinak bychom se zlepšení jejich stavu nedočkali

V Štíhlách - Moysesova

 

Přispíváme městu na opravu některých chodníků. Jinak bychom se zlepšení jejich stavu nedočkali

Na Líše - Na Novině

 

Přispíváme městu na opravu některých chodníků. Jinak bychom se zlepšení jejich stavu nedočkali

Na Lánech

 

Přispíváme městu na opravu některých chodníků. Jinak bychom se zlepšení jejich stavu nedočkali

Podolská