fb fb

Proti výstavbě obytného domu v Polední jsme za jedno s místními

Desítky podpisů od obyvatel Braníka a Hodkoviček proti stavbě bytového domu v ulici Polední obdrželo vedení Prahy 4. Naši členové v Radě Čtyřky se zcela ztotožňují s důvody, které místní rezidenty vedly k založení petičního výboru. Nyní posílá radnice stavebnímu úřadu argumenty, proč by měl zamítnout žádost o vydání povolení pro stavbu.

Právě v ulici Polední, která se nachází v Braníku, by měl vyrůst objekt se čtyřmi nadzemními podlažími. Zahrnout má osmnáct bytů a pouhých čtrnáct parkovacích stání. Podle předloženého projektu by navíc došlo k maximálnímu využití plochy od kraje ke kraji jeho hranic. Celková zastavěná plocha bez zeleně by tak tvořila až 58 procent. V porovnání se sousedními parcelami, jejichž zastavěnost činí 13 až 17 procent, by to byl necitlivý a nedůstojný zásah do rázu této části města.

„Navrhovaný projekt by nejen změnil charakter lokality z vilové zástavby na prostředí zahuštěné bytovými domy, ale také zhoršil dopravní obslužnost v okolních ulicích,“ upozornil Patrik Opa (ODS), radní pro územní rozvoj a výstavbu.

Stejného názoru je i Oddělení územního rozvoje OKAS ÚMČ Praha 4, které se vyjádřilo nesouhlasně k novostavbě již v březnu minulého roku. Od té doby ovšem investor projektu na námitky nereagoval a projekt nepřepracoval.

„Městská část Prahy 4 se zcela ztotožňuje s důvody nesouhlasu uvedenými v obsahu petice. Budeme nadále v této věci aktivně hájit a zastupovat veřejný zájem a přání našich obyvatel,“ zdůraznil Patrik Opa.

Sdílejte tento příspěvek