fb fb

Tramvaje versus automobilová doprava

Městská část Praha 4 vás zve na setkání odborníků a veřejnosti na téma: návrh jižní tramvajové tangenty, její role v dopravní infrastruktuře města a vlivy dopravy na životní prostředí. 

Panelová diskuze se bude konat v Základní škole Na Líše ve čtvrtek 15. března v 17.30 hod. Zúčastní se jí a na otázky veřejnosti budou odpovídat odborníci z Institutu plánovaní a rozvoje města HMP, Dopravního podniku Prahy, Ropidu a Centra pro životní prostředí a zdraví. Jižní tramvajová tangenta má navázat na východní tramvajovou tangentu, která ulicí U plynárny pokračuje na Spořilov a Jižní Město. 

„Pro další fázi zpracování návrhu změny územního plánu bude nutné doložit studii, ve které městská část Praha 4 požaduje klást důraz na použití tichých technologií pro provoz tramvaje a prověřit šířkové uspořádání profilu dotčených ulic zejména ve vztahu k pěším vazbám, cyklodopravě, k dopravě v klidu a ke stávající zeleni,“ říká radní pro územní rozvoj a dopravu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení), která se ujala organizování semináře v souvislosti s plánovanou výstavbou v Michli. 
„Považuji za velmi důležité, že se diskuze zúčastní také lékař, který se specializuje na otázky vlivu emisí z dopravy na lidské zdraví, protože lidé si většinou neuvědomují, že znečištěné ovzduší, které je v Praze vážným problémem, je z velké části způsobeno právě automobilovou dopravou,“ uzavírá Alžběta Rejchrtová.