fb fb

Všichni chceme a potřebujeme fungující MHD!

Je schválena a připravena rekonstrukce tramvajové trati Vladimírova-Táborská-Na Pankráci-Na Veselí-Soudní. Život však přináší překvapení. Soutěž na dodavatele, kterou vyhlásil Dopravní podnik hl. m. Prahy, neskončila včas, proto dojde letos k rekonstrukci jen nejnutnějšího úseku Na Veselí – Soudní. Začne 19. září a musí být hotova do 13. prosince. Přinese výrazné snížení hluku a vibrací obyvatelům přímo sousedících s tramvajovou tratí a nám všem novou zastávku Na Veselí i s požadovaným přístřeškem.

Zbývající část oprav bude spuštěna v březnu 2021 s tím, že musí být dokončena nejpozději v červnu 2021, aby se nedostala do kolize s další částí obnovy tělesa metra na lince C.

Vážení obyvatelé, velmi vám děkujeme za vaše připomínky, náměty a podporu při projednávání návrhů řešení, jehož výsledná podoba bude sloužit nám všem.


Stáhnout celý výkres (10 MB)