fb fb

Vybrané body z jednání Rady městské části Praha 4 ze dne 23.5.2018 z pohledu Klubu ODS

Vybrané body z jednání Rady městské části Praha 4 ze dne 23.5.2018 z pohledu Klubu ODS

Rada měla na programu celkem 41 bodů. Tradičně šlo převážně o běžné majetkoprávní úkony (pronájmy bytů a nebytových prostor, dílčí změny nájemních smluv, prodej pozemku souvisejícího s bytovým domem, uzavření několika dodavatelských smluv apod.)
Ze zajímavějších bodů nebo předkládaných našimi členy rady vybíráme :

• Uvolňujeme další část objektu Bojanovická 1/2848 pro potřeby Policie ČR. Rekonstrukce začne na podzim.

• Rozhodli jsme uzavřít smlouvu na rekonstrukci dětského hřiště při ulici Němčická za cca 1,7 mil Kč

• Vzali jsme na vědomí petici za urychlenou opravu a zprůchodnění pasáže u stanice metra Budějovická. Konstatovali jsme, že kompetentním k vyřízení této petice je vlastník pasáže – Magistrát hlavního města Prahy. A dále jsme konstatovali, že o vyklizení stavby zastřešení metra rozhodl speciální stavební úřad – Odbor dopravních agend Magistrátu hl.m.Prahy.

Klub ODS v ZMČ - 4

Sdílejte tento příspěvek