fb fb

ZŠ Jitřní již má svou ředitelku

Příprava osamostatnění ZŠ Jitřní pokračuje.

Rada Městské části Praha 4 jmenovala na základě výsledků konkursního řízení ředitelkou této školy od 1.9.2018 Mgr. Milenu Hartigovou, dosavadní zástupkyni ředitelky ZŠ Filosofská.

Zastupitelstvo Městské části Praha 4 schválilo dne 18.4.2018 zřizovací listinu této školy.

Zástupci městské části Praha 4 pan radní Jaroslav Míth (ODS) a vedoucí odboru školství paní Jana Ságlová dnes předali paní ředitelce Hartigové jmenovací dekret.

Mezi prvními gratulanty byla i paní ředitelka ZŠ Filosofská PeaDr. Václava Mašková, její stávající nadřízená.