fb fb

Aktuálně z Prahy 4

Děkujeme všem, kteří v Praze 4 pomáhají

Děkujeme všem, kteří v Praze 4 pomáhají

Vyjadřujeme vděk všem lékařům, záchranářům, hasičům, dobrovolníkům, ale i pracovníkům v postižených zařízeních jako například v domově pro seniory v Michli, kteří svádí boj s neviditelným nepřítelem. Tito lidé si zaslouží nejen velké poděkování, ale i obdiv pro jejich statečnost.

Krásné Velikonoce a malý dárek jako poděkování!

Krásné Velikonoce a malý dárek jako poděkování!

Blíží se Velikonoce, nejvýznamnější křesťanský svátek v roce. Letos se uskuteční v nezvyklé situaci, kdy se všichni potýkáme s celosvětovou pandemií koronaviru. Ta ale zjevně probouzí v lidech hlavně to dobré. Zažíváme intenzivní projevy vzájemné sounáležitosti, tolerance, ochoty si vzájemně pomoci. Jako bychom tím naplňovali výzvu či poselství, které nám Velikonoce přinášejí.

Stateční obyvatelé Prahy 4 znovu staví barikádu

Letos v květnu uplyne 75 let od konce druhého světové války a tolik důležitého Pražského povstání. Připomeneme si tak výročí několika dnů, kdy obyčejní lidé spontánně povstali k závěrečnému střetu s tehdy ještě velmi silnou okupační mocí.

Po počátečních úspěších povstalců nasadilo okupační velení proti Praze několik bojových skupin vyzbrojených těžkými zbraněmi. Součástí byly i jednotky SS. Ty se ve městě střetly s bojovníky na barikádách a bezdůvodně povraždily i řadu civilistů včetně žen a dětí. V povstání padlo nebo bylo zavražděno více než 3 000 lidí.