fb fb
Ing. Zdeněk Kovařík

Kontaktní údaje

Napište nám

Ing. Zdeněk Kovařík

MS ODS Praha 4 - Krč

Systémový inženýr a otec dnes již dospělých dvojčat vyznává svobodu a zodpovědnost. Absolvent Gymnázia Budějovická a ČVUT, byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra a také zakládajícím členem ODS v Krči. Nemění dres, nesnáší populismus, zbytečné zákazy a regulace a naprosto nevěří v pozitivní přínos dotací a přerozdělování.

„Miluji svoji Prahu, město v překrásné poloze s úžasnou atmosférou a skvělými lidmi! Věřím, že mohu přispět k jeho rozvoji a prosperitě. Chci, aby Praha vyhrávala na trhu evropských velkoměst a byla úspěšným a příjemným místem pro obyvatele, podnikatele, zaměstnance i návštěvníky!“ říká současný místostarosta Prahy 4. Od roku 1990 působí v komunální politice, dvanáct let v městském zastupitelstvu. Již dvacet let bojuje za vyrovnané rozpočty zaměřené na bezproblémový chod, rozvoj a budoucí prosperitu Čtyřky. Podílí se na tvorbě většiny koncepčních materiálů, prosadil platný územní plán, dva strategické plány i koncepci bytové politiky. Pustil se i do podnikání, je spolumajitelem malé, úspěšné firmy v oboru technologického řízení.

Prahu zná skutečně do hloubky a z různých úhlů pohledu. Ví, co ji nejvíce trápí, co jí chybí a přesně ví, co s tím.

„Každé vedení města musí mít jasnou vizi rozvoje! Zásadní, je vytvářet podmínky pro vznik příležitostí a inspirativní atmosféru pro tvůrčí a pracovité lidi. Ve společnosti musíme hledat a nacházet kompromisy, které ve výsledku pomohou všem. Nelze tvrdohlavě prosazovat menšinové zájmy na úkor celku!“ říká Zdeněk. Věří ve zdravý rozum, který nedovolí neustále čerpat dotace na věci nepodstatné, zatímco skutečně potřebné investice se odsouvají. Odmítá i ochranářské nastavení pravidel parkování, která omezují pohyb ve městě a vytvářejí nesmyslné hranice. Chce jednodušší vztahy i výrazně štíhlejší úřady se zaměstnanci, kteří jsou nejen schopni odpovědně rozhodnout, ale i pomoci občanům.

„Nechme více peněz těm, co je vytvářejí! Nesnažme se neustále někoho poučovat a vodit za ručičku. Mnohem lepší je naučit člověka, který je toho schopen, postarat se o sebe a své blízké a nepřekážet mu v tom!“ dodává Zdeněk Kovařík, který je připraven hledat optimální řešení pro budoucnost své milované, různorodé, dynamické a úspěšné Čtyřky.