fb fb

Aktuálně z Prahy 4

#Rozvoj
Praha 4 zásadně odmítla upravený návrh Metropolitního plánu. Opět.

Praha 4 zásadně odmítla upravený návrh Metropolitního plánu. Opět.

Městská část Praha 4 projednala své velmi kritické připomínky k připravovanému novému územnímu plánu hl. m. Prahy na zasedání zastupitelstva městské části dne 29. června. Zastupitelstvo schválilo 37 hlasy z 40 přítomných zastupitelů celkem 38 obecných připomínek k textové části návrhu Metropolitního plánu a 196 připomínek ke konkrétním lokalitám. Se schválenými připomínkami městské části se lze seznámit zde. Kromě zásadního nesouhlasu vyjádřilo zastupitelstvo také nesouhlas s netransparentním způsobem vypořádání připomínek občanů Prahy 4 uplatněných v prvním kole projednání Metropolitního plánu v roce 2018.

Říkáme rozhodné NE tramvaji na Budějovické

Říkáme rozhodné NE tramvaji na Budějovické

Městská část Praha 4 zřejmě prosadí své zamítavé stanovisko k záměru hlavního města prodloužit tramvajovou trať z Pražského povstání přes Pankrác až na Budějovické náměstí. Tramvaje tak budou končit před poštou na začátku Budějovické ulice na Pankráci. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) už zahájil prodloužení trati ulicí Na Pankráci mezi křižovatkami s ulicemi Na Veselí a Hvězdova. To zároveň naváže na nedávno zahájenou rekonstrukci trati v úseku Vladimírova-Táborská-Na Pankráci-Na Veselí- Soudní.

Všichni chceme a potřebujeme fungující MHD!

Všichni chceme a potřebujeme fungující MHD!

Je schválena a připravena rekonstrukce tramvajové trati Vladimírova-Táborská-Na Pankráci-Na Veselí-Soudní. Život však přináší překvapení. Soutěž na dodavatele, kterou vyhlásil Dopravní podnik hl. m. Prahy, neskončila včas, proto dojde letos k rekonstrukci jen nejnutnějšího úseku Na Veselí – Soudní. Začne 19. září a musí být hotova do 13. prosince. Přinese výrazné snížení hluku a vibrací obyvatelům přímo sousedících s tramvajovou tratí a nám všem novou zastávku Na Veselí i s požadovaným přístřeškem.