fb fb

Praha 4 ocenila práci školních metodiků prevence

Městská část Praha 4 dlouhodobě podporuje činnost školních metodiček a metodiků prevence na svých základních školách. Každý rok je odměňuje za jejich kvalitní a záslužnou práci v oblasti prevence rizikového chování dětí. Letošní příjemné setkání se uskutečnilo ve středu 23. května.

„Náplní práce školních metodiků je tvorba a koordinace preventivních programů na školách. Ty jsou zaměřené například proti šikaně, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví nebo zvýšenou agresivitu,“ vysvětlil Jaroslav Míth (ODS), radní pro školství a mládež. Metodik zajišťuje i poradenství a průběžně informuje o možnostech prevence také rodiče, učitele a žáky.

 

Zdroj: http://www.praha4.cz/Praha-4-ocenila-praci-skolnich-metodiku-prevence.html