fb fb

Aktuálně z Prahy 4

Praha 4 zásadně odmítla upravený návrh Metropolitního plánu. Opět.

Praha 4 zásadně odmítla upravený návrh Metropolitního plánu. Opět.

Městská část Praha 4 projednala své velmi kritické připomínky k připravovanému novému územnímu plánu hl. m. Prahy na zasedání zastupitelstva městské části dne 29. června. Zastupitelstvo schválilo 37 hlasy z 40 přítomných zastupitelů celkem 38 obecných připomínek k textové části návrhu Metropolitního plánu a 196 připomínek ke konkrétním lokalitám. Se schválenými připomínkami městské části se lze seznámit zde. Kromě zásadního nesouhlasu vyjádřilo zastupitelstvo také nesouhlas s netransparentním způsobem vypořádání připomínek občanů Prahy 4 uplatněných v prvním kole projednání Metropolitního plánu v roce 2018.

Všichni chceme a potřebujeme fungující MHD!

Všichni chceme a potřebujeme fungující MHD!

Je schválena a připravena rekonstrukce tramvajové trati Vladimírova-Táborská-Na Pankráci-Na Veselí-Soudní. Život však přináší překvapení. Soutěž na dodavatele, kterou vyhlásil Dopravní podnik hl. m. Prahy, neskončila včas, proto dojde letos k rekonstrukci jen nejnutnějšího úseku Na Veselí – Soudní. Začne 19. září a musí být hotova do 13. prosince. Přinese výrazné snížení hluku a vibrací obyvatelům přímo sousedících s tramvajovou tratí a nám všem novou zastávku Na Veselí i s požadovaným přístřeškem.