fb fb

Praha 4 zásadně odmítla upravený návrh Metropolitního plánu. Opět.

Městská část Praha 4 projednala své velmi kritické připomínky k připravovanému novému územnímu plánu hl. m. Prahy na zasedání zastupitelstva městské části dne 29. června. Zastupitelstvo schválilo 37 hlasy z 40 přítomných zastupitelů celkem 38 obecných připomínek k textové části návrhu Metropolitního plánu a 196 připomínek ke konkrétním lokalitám. Se schválenými připomínkami městské části se lze seznámit zde. Kromě zásadního nesouhlasu vyjádřilo zastupitelstvo také nesouhlas s netransparentním způsobem vypořádání připomínek občanů Prahy 4 uplatněných v prvním kole projednání Metropolitního plánu v roce 2018.

 

Městská část byla již při projednání Metropolitního plánu v roce 2018 velmi kritická, když uplatnila k návrhu přes tři sta připomínek. „Od té doby bohužel nemělo hlavní město Praha potřebu se s námi o našich zásadních připomínkách bavit, a to až do letošního května, kdy už však bylo zcela zřejmé, že naprosté většině našich připomínek ke koncepci Metropolitního plánu nebylo vyhověno,“ uvedl radní pro územní rozvoj Patrik Opa.  Městská část nadále za palčivá místa návrhu považuje nejednoznačnost a nesrozumitelnost plánu, nastavený systém výškové regulace, který nedokáže přesvědčivě ochránit stávající výškovou hladinu ve stabilizované zástavbě, nedostatek ploch vymezených pro občanskou vybavenost, naddimenzované kapacity transformačních ploch a nejednoznačný postup při rozhodování v těchto plochách, absenci podrobnějšího funkčního členění jednotlivých lokalit, nedostatečnou ochranu obytné funkce, nedostatečnou ochranu nejvýznamnějších parkových ploch zeleně nebo absenci řešení zásadních deficitů parkovacích kapacit na sídlištích.

 

„V těchto zásadních otázkách nedoznal Metropolitní plán od roku 2018 takových změn, abychom náš kritický postoj k němu mohli změnit. Jsem proto velmi rád, že jsme pro naše připomínky našli v zastupitelstvu širokou podporu a mohli tak směrem k hlavnímu městu Praze vyslat jasný vzkaz, že zpracování Metropolitního plánu se již dále bez komunikace a spolupráce s městskými částmi a veřejností neobejde. Územní plán by měl být společenskou dohodou o území, tou ale Metropolitní plán bez zásadní revize nikdy být nemůže,“ dodává Patrik Opa.

Sdílejte tento příspěvek