fb fb

Zajímáte se o Trojmezí? Zúčastněte se některé z červnových akcí IPR v této lokalitě

Odborný tým Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy v současnosti mapuje informace o vnímání a využívání lokality návštěvníky, které budou využity v přípravě krajinářské studie Trojmezí. Na červen 2022 připravil několik možností, jak se do přípravy aktivně zapojit.

V týdnu od 13. do 19. června 2022 můžete navštívit plánovací stan na několika místech v okolí Trojmezí, zapojit se do vytváření pocitové mapy a sdělit své podněty. Na programu jsou také dvě komentované vycházky s architekty a odborníky.

  • Pondělí 13. 6. / 14:00 – 19:00 | plánovací stan u Hamerského rybníka u kostela
  • Úterý 14. 6. / 15:00 – 19:00 | plánovací stan u OC Cíl
  • Středa 15. 6. / 14:00 – 19:00 | plánovací stan před Normou (vedle Toulcova Dvora) + od 18 hodin komentovaná vycházka přímo od stanu
  • Čtvrtek 16. 6. / 15:00 – 19:00 | plánovací stan v parku u Hotelu Chodov
  • Neděle 19. 6. / 13:00 – 17:30 | plánovací stan u retenční nádrže (v srdci samotného území) + od 17 hodin komentovaná vycházka přímo od stanu.

Hlavním cílem vycházek bude představit veřejnosti hodnoty Trojmezí a zároveň je vyslechnout a zodpovědět jejich dotazy. Celou vycházkou bude provázet moderátor společně s odborníkem z IPR Praha a bude trvat asi 1,5 hodiny.

Do plánování budoucí podoby Trojmezí se můžete zapojit od 13. června 2022 i online na webu www.iprpraha.cz/trojmezi . Do 26. června 2022 můžete tvořit pocitovou mapu a říci nám, jak vnímáte současnou podobu Trojmezí a jakou byste si ji do budoucna představovali.

Na podzim proběhne představení pracovní verze projektu a konzultace návrhu s veřejností. Finální podoba studie bude potom představena v Centru architektury a městského plánování (CAMP) na konci roku 2022.