fb fb

Přijďte nám říct svůj názor na budoucnost parku Na Pankráci

Navštěvujete rádi park Na Pankráci? Přispějte, prosím, svým názorem ke vzniku dokumentu, který stanoví hlavní principy jeho dlouhodobého směřování. Zapojit se můžete účastí na některé z červnových komentovaných procházek parkem nebo vyplněním online ankety, které poběží v průběhu letních prázdnin.

"Hlavním úkolem generelu správy a rozvoje parku Na Pankráci je najít odborně podložené odpovědi na otázky, jak se vypořádat s rostoucí návštěvností parku, dopady změn klimatu na zdejší zeleň a potřebami všech skupin návštěvníků. Chceme také předejít tomu, aby byly v parku realizovány jednotlivé intervence bez vědomí souvislostí a cílového stavu za několik desetiletí," říká radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Procházky vedené odborníky z České zemědělské univerzity se uskuteční ve dvou termínech:

  • čtvrtek 16. 6. 2022
  • neděle 26. 6. 2022

Sraz účastníků vždy v 18:00 hod. u café Na Půl cesty.

Těšíme se na vás a věřte, vaše podněty a připomínky budou zohledněny ve finální podobě generelu.

Sdílejte tento příspěvek