fb fb

Školáci z Prahy 4 si vyzkoušeli práci řemeslníků

Jak se vyznat ve šroubovácích, poznat majzlík i kleště zvané kombinačky, či zatlouci rovně hřebík nebo vyvrtat zámek, aniž by se člověk zranil. Školáci z Prahy 4 se učí umění řemesel, a to v rámci projektu na podporu odborného školství s názvem Polytechnická hnízda. První absolventi, žáci základní školy Na Planině, obdrželi při slavnostním ceremoniálu zasloužené certifikáty.
 
Školáci řemeslníky. V pilotním kreativním projektu s názvem Polytechnická hnízda se žáci základních škol Prahy 4 prakticky seznamují s prací zámečníků či truhlářů. Cílem městské části je podpořit odborné školství. Žákům ze Základní školy Na Planině, kteří jako první projekt absolvovali, slavnostně předal tento týden certifikát radní městské části pro školství Jaroslav Míth (ODS)

„Dětí, které skutečně zajímá řemeslo a kteří se hlásí na střední odborné školy, stále ubývá. Tento trend musíme zvrátit, řemeslo a vyhlášené zlaté české ručičky mají přeci v naší zemi historickou tradici. Nedostatek řemeslníků přitom v běžném životě dnes silně pociťujeme, proto jsme neváhali se do projektu Hlavního města Prahy jako první z městských částí pilotně zapojit a jsem opravdu potěšen, že základní školy mají o účast velký zájem,“ říká radní Míth

Při středečním slavnostním ceremoniálu obdrželi žáci ZŠ Na Planině, kteří jako první končí s výukou v dílnách na SŠT Na Zeleném pruhu, kromě zmíněného certifikátu také čokoládové nářadí. Spolu s Jaroslavem Míthem jim osvědčení předával také zástupce ředitele SŠT Zelený pruh Karel Novák.

Základní školy Prahy 4 se do pilotního projektu zapojili v říjnu minulého roku. Žáci 7. až 9. tříd docházejí kromě SŠT Na Zeleném pruhu také do SOU Ohradní. „Pod vedením učitelů odborného výcviku se ve vybavených odborných dílnách seznamují se základy řemesel. Zatím jde o dílny zámečnické a truhlářské, ale žáci se seznamují i se základy košíkářství, či výrobou dekoračních předmětů z drátu a korálků. V dalších letech budou řemesla, se kterými se budou žáci seznamovat, postupně přibývat,“ prozradil Jaroslav Míth s tím, že na SOU Ohradní dochází v současnosti 200 školáků z pěti základních škol a na SŠT Na Zeleném pruhu 436 žáků ze sedmi základek. 

 

„Zatím jsme si zkoušeli práci se dřevem, ale úplně nejvíc mne zde zaujal úplně na nejmenší součástky rozložený nákladní automobil,“ prozradil během ceremoniálu žák osmého ročníku ZŠ Na Planině Jan Kratochvíl.
Podle pedagožky bylo pro děti překvapení, co vše se skrývá pod pojmem košíkářství. „Nejsou to jen košíky, ale i výroba dřevěných vánočních ozdob nebo pletení velikonočních pomlázek,“ poznamenala.

V příštím školním roce se projekt Polytechnických hnízd, který bude probíhat až do roku 2023, rozšíří z Prahy 4 do celé metropole. Pokračovat bude ale i v této městské části.